CERDDED DRWY’R COED YNG NGHWM-PENGRAIG

teifibluebells

Mae’r allt sydd i’r gogledd o Gwmpengraig yn lle heddychlon, gyda choed derw urddasol ac amrywiaeth o flodau gwyllt – clychau’r gog hyfryd ym mis Mai, er enghraifft. Trwy ddilyn y llwybr cyhoeddus gallwch fynd am dro sydd bron yn gylch cyfan. Dechreuwch wrth y grisiau a dewch nôl i’r man parcio wrth ochr y ffordd. Melin Dolwerdd oedd y ffatri wlân yn y cwm hwn, ynghyd â thai i’r gweithwyr, a chapel. I’w gymharu a phrysurdeb y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae’n lle tawel iawn nawr. Cyfieithiad o’r enw gwreiddiol yw ‘Green Meadow Wood’, wrth gwrs.