HANES A CHWEDL YNG NGHASTELL NEWYDD EMLYN

DCteificastle

Dyma daith a luniwyd gan berchnogion Cwm March, felly ceir y cyfarwyddiadau ar wefan Stallion Valley Cottages. Mae’n hawdd hollti’r daith os mai siwrnai fer sy’n apelio. I ddechrau, gallwch grwydro’n hamddenol o gwmpas tref Castell Newydd Emlyn gan fwynhau’r siopau unigryw a dewis caffi o blith amrywiaeth go dda ar gyfer eich paned. Ac yn ganolbwynt i’r cyfan mae’r castell ar ei domen uchlaw’r afon Teifi, ac mae digon o gyfeiriadau at chwedlau’r dref ar y byrddau gwybodaeth o’i gwmpas. Mae ail ran y daith yn eich tywys i ardal ehangach, gan eich cyflwyno i gelf a bwyd da yn y fro.