LLWYBRAU BEIC A CHYRSIAU

Darpariaeth West Wales Trails

Chefais i mo’r cyfle i reidio beic tan oeddwn i’n ddeg mlwydd oed a rhaid cyfadde mai digon sigledig ydw i ar gefn beic byth ers hynny. Ond erbyn hyn mae beicio mynydd yn ymddangos yn lot o hwyl, jest y peth ar gyfer gwyliau teuluol. Felly dyma benderfynu llogi beiciau a chael ein harwain gan hyfforddwr profiadol – Matt o West Wales Trails, cwmni sydd wedi ei leoli yn Llangeler. O gael rhywun sy’n gyfarwydd â’r ardal yn ein tywys, dw i’n siŵr y bydd pawb yn teimlo’n fwy hyderus, yn enwedig ar hyd y llwybrau diarffordd. Mae digon o’r rheiny yn y rhan yma o’r wlad! Bydd yn braf gwybod hefyd bod rhywun wrth law sy’n gwybod sut i drwsio olwyn neu unrhyw beth arall a allai fynd o’i le ar feic. Rydym wedi trafod gyda Matt dros y ffôn eisoes a threfnu’r siwrnai gyntaf ar gyfer mis Gorffennaf. Ydy hynny’n ddigon o amser i ddatblygu ffitrwydd? Croesi bysedd.