TAITH GERDDED PONT TYWELI, LLANDYSUL

Un o deithiau Croeso i Gerddwyr a luniwyd gan bentrefi Llandysul a Phont Tyweli yw hon. Y man cychwyn (a pharcio) yw Llandysul ond i’r de o’r afon y mae’r rhan fwyaf o’r llwybr. O’r bryn uchlaw ceir golygfa hyfryd o’r dyffryn a’r afon Teifi yn ei gogoniant wrth iddi droelli o gwmpas Llandysul. Cyfuniad o gaeau agored, glannau’r afon ac alltydd coediog – tirwedd amrywiol a difyr.

Cliciwch yma i gael y cyfarwyddiadau i gyd ynghyd â map.

Mae’r casgliad cyfan o deithiau yn y cyffiniau hefyd ar gael ar ffurf llyfryn bach – holwch yn y siop lyfrau, Siop y Gomerian, yn Llandysul. Taith Gogledd Llandysul Pont-Tyweli yw teitl y daith ar lein ac yn y llyfryn.

  • Hyd y daith: 6.5km (4 milltir) 21⁄2-3 awr ond dylid ychwanegu amser i orffwys
  • Natur y daith: rhaid dringo mewn mannau a bydd angen sgidiau cerdded ar ôl cyfnod o law.

teifihellebore

Mae’r cyfarwyddiadau’n awgrymu eich bod yn mynd heibio i’r blanhigfa, Farmyard Nurseries. Pasio heibio? Dim gobaith o hynny, medd y garddwyr yn ein plith. Ildiwch i’r demtasiwn ac ewch i edrych o leiaf, gan ddychwelyd rywdro arall i brynu a chasglu’ch hoff blanhigion. Mae Richard yn berson hynod o frwdfrydig a’r staff yn wybodus dros ben, felly mynnwch sgwrs. Cofiwch edrych ar y casgliad gwych o helleborus sydd ganddynt. Crafanc-yr-arth yw’r enw Cymraeg ar ambell fath ond mae teulu enfawr ohonynt fan hyn felly byddai’n ddiddorol gwybod a oes rhagor o enwau ar eu cyfer. Unrhyw syniadau gan ddarllenwyr y blog hwn?

Un awgrym arall i arddwyr – beth am wneud y daith gerdded o’r cyfeiriad arall? Gallwch aros yn y blanhigfa tan amser cau wedyn, heb lawer o gerdded i’w wneud cyn cyrraedd y car.