TAITH GERDDED O GILGERRAN I GENARTH

Taith rhif 3 ar y daflen isod (y gallwch ei lawrlwytho) yw’r llwybr gwledig hwn. Gan ddechrau wrth y Ganolfan Gyryglau yng Nghilgerran byddwch yn dilyn yr afon hyd at y Ganolfan Gyryglau yng Nghenarth. Drwy’r coed a dros y caeau, mae digon o amrywiaeth, a digon i ddiddori adarwyr yn y cynefin hwn. Islaw Cilgerran, mae’r afon Teifi yn torri trwy geunant dwfn, felly mae’n ddramatig iawn. Ceir enw gwych ar gyfer un llecyn ar hyd y daith: Ffosyficar. Beth yw hanes yr enw hwnnw, tybed?

Cliciwch yma i lawrlwytho’r daith.

  • Hyd: 10km (6.2 milltir) ond opsiwn byrrach wedi ei nodi
  • Amser: 3.5 awr
  • Natur y daith: yn wastad heb anawsterau ond yn gallu bod yn fwdlyd