GWLYB A GWYLLT

paddlers_7_small

Fydd neb yn gallu dilyn ôl eich troed ar daith fel hon, mae hynny’n sicr. Digon o sblasio a thasgu ond wedyn bydd yr afon Teifi wedi cuddio’ch llwybr mewn dim o dro. Gallai fod yn siwrnai anturus iawn, gan fod rhannau heriol ar unrhyw adeg o’r flwyddyn ac felly mae’n afon boblogaidd iawn ymhlith y rhai sy’n dwlu ar gaiac neu ganŵ. Mae canolfan awyr agored Llandysul Paddlers yn amlwg iawn ar lan yr afon ym Mhont-Tyweli, yn ymyl y bont i mewn i Landysul. Mae’n ganolfan breswyl yn ogystal ag yn lle i fynd am sesiwn hanner-diwrnod neu gwrs undydd. Disgrifiad Canŵ Cymru o’r ganolfan yw ‘canolfan rhagoriaeth’ ac yn wir ar ddiwrnod cystadlaethau mae modd sefyll ar y bont i wylio pobl medrus tu hwnt yn gwibio ar hyd yr afon. Os oes whant rhoi tro ar y grefft hon arnoch chi, efallai mai cwrs hyfforddi fyddai’r ffordd orau i ddechrau. Mae’r hyfforddiant a’r offer yn cael ei gynnwys yn y pris ac mae’n ffordd dda o weld a fydd y math hwn o hamddena at eich dant chi. Bydd y cwrs nesaf i ddechrewyr ar Fedi 20 / 21.  Gan fod un o’n criw ni yn ystyried cymryd rhan y tro hwn, efallai y bydd llun o’r antur ar gael i’w rhannu cyn bo hir! Rhywun profiadol sydd yn y llun uchod, fel y gwelwch – mae e’n gwybod beth mae e’n ei wneud.