Môr-ladron ar Afon Teifi

Bydd môr-ladron di-ri yn Nyffryn Teifi mewn ychydig dros wythnos. Wir i chi. Dyma’r wisg fydd gyda nhw!llun o grys T Teifi Tour llun o sticeri hysbysebu Teifi Tour

Am beth mae môr-ladron yn enwog? Eu dewrder? Stumogau cadarn mewn dŵr dwfn a thymhestlog? Eu hoffter o rwm? Efallai bod y disgrifiadau i gyd yn berthnasol i’r criwiau a fydd yn heidio i Pont Tyweli am y digwyddiad caiacio enwog, Teifi Tour, a gynhelir ar afon Teifi dros benwythnos ola mis Hydref – 24-26ain. Bydd clybiau o brifysgolion ledled y wlad yn ymgynnull, i badlo, wrth gwrs, ac i fwynhau parti go wyllt hefyd.

I’r rhai na fydd yn breuddwydio am fentro i’r dŵr, bydd digon i’w wylio. Gallwch sefyll ar bont neu gadw’n ddiogel ar y lan, dim ond i ryfeddu at gampau’r padlwyr. Dydd Sadwrn, dechrau yn Llanfihangel-ar-arth fydd y criw, gan gyrraedd rhaeadrau Henllan erbyn diwedd y prynhawn. Dydd Sul, ymlaen â nhw trwy Gastell Newydd Emlyn yr holl fordd i Genarth. Gradd 4 yw’r rhaeadr yn y fan honno!  Mae’n werth edrych ar y fideo o anturiaethau llynedd. Y fath sgil a menter, heb sôn am yr adrenalin.

River Legacy a’r ganolfan rafftio dŵr ym Mhont Tyweli, sef Llandysul Paddlers, sy’n gyfrifol am drefnu’r ŵyl boblogaidd hon. Mae’n mynd o nerth i nerth.

Llun gan Neil Buckland o Zodshop Design and Photography sydd ar y brif dudalen. Bydd e yno eleni eto yn tynnu lluniau o’r campau a bydd modd cysylltu ag e am gopi wedyn.