Helfa drysor y gath ddu

Bydd hi’n hanner tymor cyn bo hir, a does dim yn well ar gyfer y plant lleia nag antur fach yn yr awyr iach. Yn y Ganolfan Bywyd Gwyllt ger Cilgerran, ceir gweithgaredd tipyn bach yn wahanol i’r arfer ar Hydref 31ain. Bydd Helfa Drysor y Gath Ddu ar gael o ganol dydd tan 3 o’r gloch yn yr ardal chwarae yno. £3.00 yw pris tocyn i blentyn.

llun o'r Ganolfan Bywyd Gwyllt ger Cilgerran