Disgrifio maen nhw, neu’n cynnig cyngor?

Pa well ffordd sydd i deithio cefn gwlad nag ar gefn beic – teimlo’r gwynt yn eich wyneb, gweld gwiwerod yn hel cnau, clywed y brain yn herio’r barcud a seiclo trwy garpedi dwfn o ddail brith yr Hydref. Perffeithrwydd pur!

Aeth Seiclwyr Tafarn y Talardd allan eto bore dydd Sul, gan wau mewn ac allan o Sir Gâr a Cheredigion, heibio melinau Rock Mill, Bro Einon, Dolbantau a Cherdin, heibio plastai Alltyrodyn, Llanfair, Dol-llan, Waunifor a Maenor Maesycrugiau a chroesi pontydd dros afonydd Teifi, Einon, Clettwr a Cerdin.

Mewn llai na 2 awr a thu mewn i 20 milltir o gwmpas Llanllwni cafodd y 4 seiclwr gipolwg diddorol iawn o’r rhan yma o Ddyffryn Teifi fel yr oedd hi yn yr oes a fu – gwers Hanes ar fore Sul! O ddiddordeb mawr i JJ oedd enwau’r bythynnod a’r ffermydd – yn teithio heibio ar 10 m.y.a roedd yn bosib eu darllen! – nifer fawr ohonynt yn Gymraeg ac yn defnyddio enwau’r afon a’r nentydd cyfagos, sef Bro Einon, Aberclettwr, Abercerdin, Brynteifi ac ati. Gwers Ddaearyddiaeth y tro ‘ma!!

Ffordd hyfryd o gael ‘ymdeimlad o le’.

(Hyn i gyd tra’n dringo 1,926 troedfedd a llosgi 1,098 o galoriau – mwy o ystadegau o app. Steve i chi!!)

Mae’r llun ar y brif dudalen gan Jennifer Trotman, a fu’n beicio yng ngorllewin Cymru sawl tro

llun o ddau berson ar feic yn y wlad