O’r fath fuddugoliaeth!

Ar ail ddiwrnod yr antur fawr ar afon Teifi, doedd dim blinder nag ofn i’w gweld, dim ond mentr, dyfalbarhad ac, erbyn cyrraedd Cenarth, lle mae’r rhaeadrau’n cyfri fel Gradd 4 (ie, heriol iawn) – BUDDUGOLIAETH!

llun o Teifi Tour - gwyl gaiacio ar afon Teifi. HAwlfraint llun, Iestyn Hughes

Mae’r lluniau gwych gan Iestyn Hughes ac mae eraill i’w gweld ar ei ffrwd flickr.

Mae’n amlwg fod Teifi Tour 2014 wedi bod yn llwyddiant ysgubol a bydd Padlwyr Llandysul wrth eu boddau.