patrymau hudol ar ein llwybr

Mae llwybr unigryw wedi amlygu ei hunan yn ddiweddar mewn cae sy’n ffinio gyda Mynydd Llanllwni! (tystiolaeth efallai bod tylwyth teg ar waith?) Tan eleni does ‘mond un o’r ffwng yma wedi ymddangos yn flynyddol ar y bancyn ar ochr yr hewl sydd islaw y cae. Eleni mae nifer fawr o’r Caws Llyffant yma ar gael. Hudol neu beth?

Gaws Llyffant ar Fynydd Llanllwni, Anne Jones