Siwrnai hamddenol yn y car

Mae mynd am siwrnai yn y car gyda ffrindiau yn ffordd dda iawn o ddathlu penwythnos. Wrth rannu car, byddwch yn mwynhau cefn gwlad mewn ffordd ‘werdd’, yn ogystal â chael clonc a chyfnewid straeon. Ceir awgrymiadau da am gynllunio’ch siwrnai oddi wrth adran dwristiaeth y sir, Darganfod Sir Gâr. Dechreuwch yn Nyffryn Teifi (ble gwell?) ond yna anelwch am y mynyddoedd, y cestyll neu, yn wir, y môr. Mae digon o ddewis yn y sir amrywiol hon, ac ar yr adeg hyn o’r flwyddyn, cewch lonydd i fwynhau’r gogoneddau. Mewn ambell fan, byddwch bron yn credu mai chi sy’n troedio’r lle am y tro cyntaf!

Cerflun o borthmon, Llanymddyfri. Bydd eich taith chi dipyn yn haws na’i anturiaethau fe!

cerflun o borthmon, Llanymddyfri