Ymunwch â Cherddwyr Cylch Teifi

Os hoffech chi gerdded yng nghwmni criw o Gymry Cymraeg a dysgwyr brwd, gallwch ymuno â Cherddwyr Cylch Teifi dydd Sadwrn (Rhag 13) pan fyddan nhw’n cerdded yn ardal Dre-fach Felindre a Henllan. Yr arweinyddion fydd Dyfed a Sian Elis-Gruffydd

Bydd pawb yn cwrdd am 10.30 ym maes parcio’r Amgueddfa Wlân (SN355 392, côd post SA44 5UP) cyn dechrau ar daith fydd yn cymryd tua 2 awr.

Ychydig dros 3 milltir o daith yw hi, draw i Drebedw a Henllan ac yn ôl i’r Amgueddfa. Gall y llwybr fod yn fwdlyd mewn mannau, a bydd angen dringo dros ambell goeden sy wedi cwympo dros y llwybr.

Bydd yn gyfle i ddysgu am: y diwydiant gwlân; ceunant Henllan a hen ddyffryn coll Afon Teifi; dyfodiad y rheilffordd; gwersyll y carcharorion rhyfel; Eglwys Dewi Sant; a safle hen blasty Llysnewydd.

Wedyn: Ar ôl cerdded, bydd yn bosibl i’r cerddwyr blinedig fwynhau lluniaeth yng nghaffi’r Amgueddfa.

Neges y Cerddwyr yw: mae croeso cynnes i bawb

Am ragor o fanylion gallwch ffonio 01239 654561 neu ebostio philippa.gibson@gmail.com

Cofiwch ddweud wrth bobl sy’n dysgu Cymraeg am y cyfle hwn.

Amgueddfa Wlan Dre-fach Felindre