Distyllwyr lleol sy’n dwlu ar gelf

Ar Fferm Glynhynod, heb fod ymhell o Landysul, mae gwirodydd hyfryd yn cael eu creu gan gwmni Da Mihle – drws nesaf i weithdy Caws Teifi (SA44 5JY). Gellir dadlau fod y peiriannau distyllu yn weithiau o gelf ynddyn nhw eu hunain, heb son am y poteli hyfryd o hylif euraidd.

llun o wirod oren, Da Mhile

Mae celf yn ddiddordeb arbennig i’r perchnogion, sy’n gefnogol i fenter Taith Celf Ceredigion yn yr haf. Am bythefnos ym mis Awst 2015 bydd stiwdios nifer o arlunwyr a ffotograffwyr ar agor i’r cyhoedd, felly cofiwch y dyddiadau pan fyddwch yn cynllunio ambell ymweliad neu ddiwrnod i’r brenin. Ceir arddangosfeydd yn oriel flasu Da Mihle hefyd – ar hyn o bryd ffotograffau hyfryd Peter Jackman sydd yno.

Mae’r gwirodydd ar werth yn nifer o’r siopau yng Nghastell Newydd Emlyn hefyd.