cerdded mewn cwmni da

Wedi cael blas ar gerdded dros y diwrnodau diwethaf ac yn addo gwneud llawer mwy yn y Flwyddyn Newydd?

Efallai mai ymuno â chriw o gerddwyr eraill yw’r cynllun gorau, a chreu patrwm o gwrdd a cherdded a chlebran. Mae digon o ddewis, a bydd nifer o grwpiau yn anelu am Ddyffryn Teifi rywdro yn ystod y flwyddyn.

CYMDEITHAS EDWARD LLWYD – manylion am y teithiau i gyd ar y wefan, gan gynnwys 6 milltir o gwmpas
Ystrad Fflur, Ionawr 17, 2015

CERDDWYR CEI NEWYDD
Llandudoch a glannau Teifi, Chwefror 14, 2015
Taith gylch tua 6 milltir, yn cynnwys yr abaty, pentref Llandudoch a gwybodaeth am hanes a thraddodiadau’r ardal. Angen sgidiau cerdded a bydd sawl camfa wrth groesi’r caeau.

Dechrau o faes parcio’r pentref am 10.30 y bore.
Cyswllt: Glyn – gillandglyn@googlemail.com

CERDDWYR (RAMBLERS) ARDAL CAERFYRDDIN
Mae’r rhaglen gyfan i’w gweld ar y wefan, gan gynnwys taith o gwmpas Llanfihangel Rhos-y-corn, lle cyfareddol. Ymunwch â nhw ar Ionawr 25, 2015.

Llun o’r robin trwy ganiatâd David Rice

Robin, Towy Photography, hawlfraint David Rice