YMUNWCH Â CHERDDWYR CYLCH TEIFI

Os hoffech chi gerdded yng nghwmni criw o Gymry Cymraeg a dysgwyr brwd, gallwch ymuno â Cherddwyr Cylch Teifi Dydd Sadwrn 14 Chwefror, 10.30yb pan fyddan nhw’n cerdded yn ardal Coed y Bryn. Yr arweinyddion fydd Carys Ann a Maldwyn Lewis.

Cwrdd wrth Neuadd Coed-y-bryn (SN355 449) (Cod post SA44 5LQ).

Y Daith: ychydig yn llai 3 milltir, tua 2 awr, yn bennaf mewn cylch ar ffyrdd tawel, traciau fferm a llwybr cyhoeddus newydd; un esgyniad gweddol serth; dim sticlau

Pwyntiau o ddidordeb: Pentref Coed-y-bryn, y Capel, a’r Ysgol a’i chysylltiad â T. Llew Jones; olion Plas Bronwydd a hanes hir a lliwgar ei berchnogion, y Lloydiaid; Eglwys Llangynllo ar eu hen stad; hanes y llwybr newydd; hanes ffatri wlân Maesllyn; Plas y Gernos, a llawer mwy.

Wedyn: Bydd hi’n bosibl cael lluniaeth yn Nhafarn Ffostrasol (2½ millir o Goed-y-Bryn).
Croeso cynnes i bawb.
Manylion cyswllt: 01239 654561 neu philippa.gibson@gmail.com

Ffatri wlân Maesllyn

Ffatri wlân Maesllyn

Llun gan ee biggs, vancouver
Creative Commons  – Some Rights Reserved.