hanesion

Hanesion

Diolch o galon i bawb sydd wedi cysylltu gyda rhyw hanes neu stori neu ddelwedd. Os oes gennych awgrymiadau am daith neu am gilfachau arbennig oddi ar y prif lwybrau, byddai’n wych clywed gennych. Cysylltwch trwy teifitrails@gmail.com

Ces i amser ardderchog yn yr Amgueddfa Wlân

Roedd pawb yn garedig iawn ac roedd llawer o amynedd gyda nhw. Dw i’n hoffi hanes ac mae llawer o bethau diddorol yn yr amgueddfa. Roedd fy ngwraig yn hoffi’r carthenni yn y siop! Dw i’n dysgu Cymraeg. Craig Stringer, Abergwaun, Awst 2014

 

Fe welon ni ysgyfarnog!

Dw i ddim wedi gweld un erioed o’r blaen. Roedd hi’n eistedd ar y llwybr yn edrych arnon ni. Aethon ni’n agos iawn ati ond wedyn rhedodd hi dros y clawdd ac i mewn i’r cae.

Betsan Davies (10 oed), Caerdydd; Mehefin 2014